|
 

Castell de Gallifa - Santuari ecològic

El castell de Gallifa era un planell fortificat per muralles i un portal. A l'interior tenia un notable planell amb conreus i algun habitatge. Es veuen les restes d'un gran casal, possible residència dels antic senyors, vers l'angle NE del planell, per on es pujava des de la vall per un petit corriol. Adossada al castell es troba l'església fortificada de Santa Maria del Castell. Actualment només queden restes de les muralles que encerclaven el cim on es troben la capella de Santa Maria i restes d'altres edificacions.

Castell termenat. Documentat el 999. Originàriament pertanyia a la Casa Comtal de Barcelona. L'any 1160 fou venut o infeudat als Rocafort i l'any 1357 passà a Ramon de Centelles. Durant els segles XV-XVI, els Gassius (successors) en mantenien el domini. Al llarg dels segles XVII i XVIII va passar als Talladella. El castell va perdre el seu caràcter de fortalesa al segle XVI per esdevenir només el centre de la parròquia de Santa Maria del Castell a partir dels segles següents, com a sufragània de la parròquia de Sant Pere i Sant Feliu. L'any 1985, a causa del seu estat ruïnós fou enderrocat l'edifici de planta rectangular situat entre la capella i la torre de planta semicircular.

Adreça:

08146 Gallifa - Barcelona
Veure plànol
Persona de contacte: Mossèn Josep Dalmau
Telèfon: 93 212 60 97 / 93 866 02 18
Adreça web: http://www.santuariecologic.com/
Correu electrònic: jdalmau@gallifa.com

Darrera actualització 18.06.2012 | 14:07