|
 

ContactarDarrera actualització 25.05.2012 | 17:54

Avís sobre la protecció de dades personals

L’Ajuntament incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de dades. L’Ajuntament no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés , rectificació, cancel·lació o oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’Ajuntament.