|
 
Inici >

DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA

Dilluns, 1 d'octubre de 2012

L’ Estat Espanyol, s’ha manifestat reiteradament contrari a acabar amb l’espoli econòmic a que sotmet els catalans i així ho acaba de confirmar recentment el seu President del Govern.

Ja fa temps que no s’avé a respectar els mateixos pactes que es deriven de la seva Constitució que consideren inamovible i ens imposen, a l’hora que la incompleixen sempre que els hi convé.

La seva política discriminatòria d’inversió pública cap a Catalunya, i la seva deslleialtat institucional, perjudica greument el desenvolupament i el futur de la nostra economia i el benestar dels nostres ciutadans.

L’ Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores.

Degut a la seva política centralista i els seus projectes faraònics inviables econòmicament, però duts a terme igualment, ha generat un deute inassumible

És un Estat que es troba en fallida econòmica, que ens hi pot arrossegar i de fet ens hi està arrossegant, posant en descrèdit internacional les seves institucions i les nostres.

A més, ara, des del Govern d’ Espanya, s’estan promovent grans canvis legals que atempten contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la seva població.

Tampoc podem passar per alt, i hem de denunciar, l' intent de genocidi lingüístic i cultural, i d’ arraconament social i econòmic, que l’Estat Espanyol, com a resultat de guerres d’agressió i acollint-se al dret de conquesta, ha sotmès al poble català, especialment els darrers 300 anys.

És, doncs, davant de tots aquests fets i del context crític que viu el país, que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius, generant un clima de confiança i esperança per al poble català.

Catalunya te el dret i el deure de preservar els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura i el llegat de la seva història com a deute amb els avantpassats que van lluitar, van ser perseguits i van morir per defensar-la i com a contribució al futur dels seus fills, a la cultura mundial i al diàleg entre els pobles.

Ara, que es compleixen 3 anys del primer referèndum per la independència celebrat a Catalunya i també a punt de complir-se la mateixa efemèride a Gallifa.

Cal recordar que en aquesta consulta els gallifencs van expressar el seu sentiment majoritari a favor de la independència de Catalunya, amb el 82% dels vots a favor, 10% en contra i 6% en blanc i amb una participació del 51%.

A més, el poble de Gallifa, per decisió unànime del seu Ple, s’ha adherit recentment a l’ AMI (l’ Associació de Municipis per la Independència), participant a la seva sessió fundacional.

Ara, que el poble de Catalunya ha sortit massivament al carrer i s’ha expressat amb total claredat, amb la històrica manifestació d’aquest 11 de setembre, ha arribat l’hora de la Independència Nacional.

En conseqüència, ens adrecem al Parlament de Catalunya en general, i a tots els seus grups parlamentaris en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi a tots els efectes la completa sobirania nacional del territori de Catalunya i iniciï el procés per declarar i constituir l’Estat Català lliure i democràtic.

Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present declaració, així com a declarar el municipi de Gallifa territori català lliure i sobirà.

Aquest acord està fonamentat en:

la voluntat expressada a les urnes pels veïns de Gallifa i pel poble català, com a conseqüència de la seva participació en consultes semblants i sempre amb el mateix resultat favorable a la Independència de la Nació.

La majoria política favorable manifestada pel Ple de l’ajuntament de Gallifa i la majoria parlamentària que acumula el Parlament de Catalunya amb l’actual representació dels seus càrrecs electes, que s’han manifestat favorables a la emancipació nacional, el dret a decidir i la creació d’un Estat Propi.

La majoria municipal que representa l’ AMI amb prop de 600 municipis favorables a la independència de la Nació.

Per tots aquests motius, aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics en que ens trobem i avui, 28 de setembre del 2012, el Ple de

L’ Ajuntament de Gallifa

ACORDA SOLEMNEMENT:

1. Declarar Gallifa territori català lliure i sobirà.

2. Declarar els veïns de Gallifa moralment lliures de lleialtat a la Corona borbònica i als seus símbols.

3. Declarar vigent la normativa legalment aplicable i la jurisprudència d’ús actual, en tant no s’oposi a la sobirania del poble de Catalunya i a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti nova legislació legalment aplicable.

4. Instar el Parlament de Catalunya a declarar que Catalunya és, i ha de ser per Dret, Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions amb els demés Estats i nacions Independents del món.

5. Instar el Parlament de Catalunya perquè, conjuntament amb els Ajuntaments catalans, assumeixi la plena sobirania nacional del territori de Catalunya, valorant consultar la ciutadania, per la via de referèndum, i iniciï el procés per declarar i constituir l’Estat Català, el més aviat possible.

6. Instar el Govern de la Generalitat a constituir un Govern d’Unitat Nacional, de transició a la independència, que prepari totes les estructures institucionals pròpies i necessàries de l’ Estat Lliure de Catalunya: Hisenda, Seguretat Social, Administració de Justícia i Banc Nacional Català, així com les imprescindibles conselleries de Energia, Afers Exteriors, Finances, Seguretat, Educació i totes les que resultin necessàries per a l’establiment de l'Estat Català i el seu normal funcionament.

7. Instar el Govern de la Generalitat perquè integri en el Govern d’Unitat Nacional les forces polítiques parlamentàries que estiguin disposades a obrir el procés d' independència, així com les persones independents rellevants que també es vulguin sumar al procés per a la independència.

8. Instar el Govern català a iniciar immediatament les negociacions amb la comunitat internacional per al reconeixement de l’ Estat Català, amb especial orientació vers l’ONU i la Unió Europea, de la qual ens declarem i reivindiquem com a ciutadans de ple dret.

9. Instar el Govern català perquè acordi, amb caràcter immediat, les mesures que cregui convenients i que ordenin la transició, fins a la constitució formal de l’Estat Català i, en especial, les següents:

Que les banderes oficials siguin la local, la senyera i, fins que s’assoleixin tots els objectius i s’estableixi l’ensenya definitiva, la senyera estelada i que es retiri dels edificis públics la bandera espanyola.

Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.

Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya, mentre no es formalitzi la seva substitució o assimilació per cossos catalans.

Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable i sigui substituït en el seu moment, per la festivitat del dia de la Independència.

10. Instar a la creació de l’ Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans per estendre i difondre aquesta Declaració a la resta de comunitats integrants de la Nació Catalana, perquè la facin seva, a fi de preservar-ne la unitat i la identitat com a poble.

11. Instar les institucions internacionals a l'inici de converses amb una representació dels municipis declarats lliures i sobirans, pel reconeixement de la voluntat del poble català d'esdevenir, per Dret, un Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions amb els demés Estats Independents del món, mentre el Parlament de Catalunya no hagi assolit la plena sobirania nacional.

12. Demanar l’empara al Govern i al Parlament de Catalunya, així com a les institucions internacionals, per garantir un procés democràtic davant dels possibles i previsibles obstacles, impediments, arbitrarietats i discriminacions que pugui provocar i/o dur a terme l’Estat espanyol, per tal de poder mantenir i preservar la Declaració de Sobirania del territori municipal i l’activitat dels seus funcionaris i càrrecs electes.

13. Fer arribar la present Declaració d’Independència al poble català i a totes les associacions civils i municipals, a tots els ajuntaments i a l’ Assemblea Nacional de Catalunya, perquè difonguin aquesta Declaració d’ Independència, i estiguin al nostre costat en la defensa d’aquesta decisió presa per la majoria absoluta dels representants del Ple, elegits democràticament pel poble de Gallifa.

Demanem a tots aquells ajuntaments que es declarin 'territori català lliure i sobirà' que ens ho facin saber per poder-nos organitzar i fer aquest camí conjuntament.

14. Posar aquesta Declaració d' Independència en coneixement de:

El President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable senyor Artur Mas i Gavarró;

La Presidenta del Parlament de Catalunya, Molt Honorable senyora Núria de Gispert i Català;

Els diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya;

Els diferents Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats;

El President de la Comissió Europea, senyor José Manuel Durão Barroso;

El President del Parlament Europeu, senyor Martin Schulz;

El Secretari General de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon,

I a la resta d'institucions internacionals afectades, per a l' inici dels tràmits detallats anteriorment i sol·licitant-los empara.

15. Des de l’ Ajuntament de Gallifa, fem constar que, el propòsit del nou Estat Català lliure i sobirà, en assumir la recaptació íntegra de tots els tributs i cotitzacions socials que posen fi a l’espoli fiscal i a la dependència de l’ Estat Espanyol, no pot ser altre que el de destinar els nostres recursos a la reversió de les retallades i a la reactivació de les polítiques socials i de les polítiques actives de foment de l’economia productiva, per tal de recuperar la dignitat i el benestar del poble català i fer de Catalunya un país lliure, democràtic, pròsper i capdavanter, que es governa ell mateix.

Per tot això, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’ Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica i pacífica d’aquest i de tots els conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.

VISCA GALLIFA!

VISCA CATALUNYA LLIURE!

Gallifa, 28 de setembre del 2012.

Darrera actualització 08.02.2013 | 11:47